Bildteori

kurs
Kurskod
BIDBIT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen bildteori relaterar till syftet med ämnet bildteori, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen bildteori.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen bildteori.

E
Eleven redogör översiktligt för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna.
Eleven redogör också översiktligt för en konstteori.
Dessutom redogör eleven översiktligt för färglära och formlära.
C
Eleven redogör utförligt för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna.
Eleven redogör också utförligt för en konstteori och för samband med konsthistoria.
Dessutom redogör eleven utförligt för färglära och formlära samt ger exempel på hur form och komposition skapar betydelser.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för en kommunikationsprocess och de bakomliggande teorierna.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för en konstteori och för samband med konsthistoria.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för färglära och formlära samt ger exempel på hur form och komposition skapar betydelser och diskuterar det utförligt utifrån bildteoretiska begrepp.
E
Eleven genomför enkla bildanalyser och bildtolkningar.
I analysen och tolkningen redogör eleven översiktligt för hur bilden kommunicerar ur olika aspekter.
Eleven redogör också översiktligt för hur bildens betydelser påverkas av dess sammanhang och hur betydelserna förändras beroende på vem som ser bilden, var den syns och vad som avbildas.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt bildens konstnärliga kvalitet.
Eleven värderar andras bildanalyser med enkla omdömen.
C
Eleven genomför bildanalyser och bildtolkningar samt redogör utförligt för skillnader och likheter mellan olika analysmodeller.
I analysen och tolkningen redogör eleven utförligt för bildsemiotik och för hur bilden kommunicerar ur olika aspekter.
Eleven redogör också utförligt för hur bildens betydelser påverkas av dess sammanhang och hur betydelserna förändras beroende på vem som ser bilden, var den syns och vad som avbildas.
Dessutom diskuterar eleven utförligt bildens konstnärliga kvalitet.
Eleven värderar egnas och andras bildanalyser med nyanserade omdömen.
A
Eleven genomför komplexa bildanalyser och bildtolkningar samt använder, granskar kritiskt, och redogör utförligt och nyanserat för skillnader och likheter mellan, olika analysmodeller.
I analysen och tolkningen redogör eleven utförligt och nyanserat för bildsemiotik, använder det som verktyg och redogör för hur bilden kommunicerar ur olika aspekter.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur bildens betydelser påverkas av dess sammanhang och hur betydelserna förändras beroende på vem som ser bilden, var den syns och vad som avbildas samt hur detta påverkar det egna sättet att se på bilden.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat bildens konstnärliga kvalitet.
Eleven värderar egnas och andras bildanalyser med nyanserade omdömen samt ger förslag på alternativa sätt att analysera bilden.
E
Eleven redogör översiktligt för bildens betydelse i samhället och för individen.
C
Eleven redogör utförligt för bildens betydelse och påverkan i samhället, i kulturpolitik och för individen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för bildens betydelse och påverkan i samhället, i kulturpolitik och för individen.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!