Info

Kort historik

kriterie.se började ursprungligen som ett simpelt program för att hämta data om gymnasiets kurser från Skolverkets hemsida. Med tanke på hur ostrukturerad datan var presenterad på Skolverkets hemsida skapades kriterie.se som ett lättillgängligt alternativ. Här finns både den relevanta informationen om gymnasiets kurser och ämnen, menäven också funktionalitet som underlättar studietiden både för elever och lärare.

Informationens korrekthet

Det är viktigt att den informationen som finns på kriterie.se är uppdaterad och korrekt. Den råa datan från Skolverket kräver en del bearbetning för att kunna visas på det sättet den görs på kriterie.se, vilket alltid innebär en risk för att något går fel. Detta är speciellt ett faktum när det finns ett tusental kurser och ett hundratal ämnen. Det är helt enkelt inte praktiskt möjligt att bekräfta att allt är hundraprocentigt korrekt. Om något mot allt förmodan skulle vara fel så tveka inte att lämna en issue på Github eller kontakta kriterie.se på Facebook.