Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser och ämnen presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Florist 5 - specialisering
Måleri 3
Specialyrken 1

Ämnen

Fordons- och transportbranschen
Fartygsteknik
Svenskt teckenspråk för hörande