Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser och ämnen presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Projektering el 2
Anläggningsprocessen
Industriell lackering

Ämnen

Medieproduktion
Fritidsbåtteknik
Bageri- och konditorikunskap