Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser och ämnen presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Branschkunskap inom handel
Cirkus 2
Journalistik, reklam och information 2

Ämnen

Cirkus
Anatomi och fysiologi
Medier, samhälle och kommunikation