Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser och ämnen presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Lackeringsteknik - introduktion
Tränings- och tävlingslära 3
Kyl- och värmepumpsteknik - service

Ämnen

Naturbrukets byggnader
Naturbruk
Arkitektur