Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser och ämnen presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Frisör 4
Industriautomation
Kyl- och värmepumpsteknik - grund

Ämnen

Skogsproduktion
Industriella produktionsmetoder
Verktygs- och materialhantering