Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser och ämnen presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Säkerhet och miljö
Kundmottagning och reservdelshantering
Växtodling - specialisering

Ämnen

Ellära och digitalteknik - flyg
Grönyte- och småmaskinsteknik
Medicin