Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser och ämnen presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Evenemang
Tillämpad automationsteknik
Marinelektronik 3

Ämnen

Historia
Trafikövervakning och signalsystem - spårfordon
Idrott och hälsa