Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser, ämnen och program presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen
alla program

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Webbutveckling 1
Järnvägsbyggnad 3
Fysik 2

Ämnen

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Biologi
Mur- och putsverk

Program

El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Vård- och omsorgsprogrammet

Dina favoriter