Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser och ämnen presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Hippologi - avel och hästens hälsa
Barberare 6b
Matematik 5

Ämnen

Cirkus
Husbyggnad - specialyrken
Mat och dryck i kombination