Välkommen till kriterie.se!

Kriterie.se är en webbsida där Skolverkets data om gymnasiets kurser, ämnen och program presenteras i ett lättåtkomligt format. Vad vill du veta mer om idag?

eller:

alla kurser
alla ämnen
alla program

Dagens slumpmässiga urval

Kurser

Vård och omsorg vid demenssjukdom
Styr- och säkerhetssystem
Hjulutrustning

Ämnen

Larm och säkerhetsteknik
Datorsystem – spårfordon
Människans språk

Program

Marinteknikutbildningen
Fordons- och transportprogrammet
Flygteknikutbildningen

Dina favoriter