Klassisk balett 1b

kurs
Kurskod
DAKKLA31b
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen klassisk balett 1b relaterar till syftet med ämnet dansteknik för yrkesdansare, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen klassisk balett 1b.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen klassisk balett 1b.

E
Eleven använder med viss säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med tillfredsställande resultat.
I träningen anpassar eleven med tillfredsställande resultat danstekniken utifrån instruktioner och feedback.
Dessutom löser eleven tekniska svårigheter med tillfredsställande resultat och följer instruktioner.
Eleven gör enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen vad gäller anatomiskt funktionell placering och utåtrotation, formkänsla och skillnader i rörelsekvaliteter samt relationen till musiken.
C
Eleven använder med säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med tillfredsställande resultat.
I träningen anpassar eleven med tillfredsställande resultat danstekniken utifrån instruktioner och feedback samt undersöker och utvecklar danstekniska detaljer.
Dessutom löser eleven tekniska svårigheter med gott resultat och deltar i gemensamma lösningar som för arbetet framåt.
Eleven gör välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen vad gäller anatomiskt funktionell placering och utåtrotation, formkänsla och användning av skillnader i rörelsekvaliteter samt relationen till musiken.
A
Eleven använder med god säkerhet koder och konventioner som förekommer vid den danstekniska träningen.
Eleven utför träningsprocessens olika delar med gott resultat.
I träningen anpassar eleven med gott resultat danstekniken utifrån instruktioner och feedback samt undersöker och utvecklar konsekvent både danstekniska detaljer och helhet.
Dessutom löser eleven tekniska svårigheter med gott resultat och tar initiativ till egna och gemensamma lösningar som för arbetet framåt.
Eleven gör välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen vad gäller anatomiskt funktionell placering och utåtrotation, formkänsla och användning av skillnader i rörelsekvaliteter samt relationen till musiken.
E
Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
C
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
A
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån sina reflektioner uthålligt och fokuserat för att förbättra sin dansteknik.
E
Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med skillnader i rörelsekvaliteter inom den klassiska balettens formspråk.
Eleven utför dansteknik med tillfredsställande resultat när det gäller formkänsla och stabilitet.
C
Eleven utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med tillfredsställande resultat rörelsevokabulär med artikulerade rörelser och skillnader i rörelsekvaliteter inom den klassiska balettens formspråk.
Eleven utför dansteknik med tillfredsställande resultat när det gäller formkänsla och stabilitet.
A
Eleven utför med gott resultat rörelsevokabulär med anatomiskt funktionell placering och utåtrotation samt utför med gott resultat rörelsevokabulär med artikulerade rörelser och nyanserade skillnader i rörelsekvaliteter inom den klassiska balettens formspråk.
Eleven utför dansteknik med gott resultat när det gäller formkänsla och stabilitet.
E
Eleven förhåller sig med viss säkerhet funktionellt till rörelsevokabulären och varierar rörelseuttryck efter instruktioner.
C
Eleven förhåller sig med säkerhet funktionellt till rörelsevokabulären och varierar, undersöker och utvecklar rörelseuttryck efter olika krav.
A
Eleven förhåller sig med god säkerhet funktionellt till rörelsevokabulären och varierar, undersöker och utvecklar konsekvent rörelseuttryck efter olika krav.
E
Eleven utvecklar och anpassar med tillfredsställande resultat dansens uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt anpassar efter instruktioner rörelserna till olika rumsliga krav.
C
Eleven undersöker, utvecklar och anpassar med tillfredsställande resultat dansens uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med tillfredsställande resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar rörelserna till olika rumsliga krav.
A
Eleven undersöker, utvecklar konsekvent och anpassar med gott resultat dansens uttryck till musiken.
Dessutom förhåller eleven spatialt med gott resultat den egna kroppen till rummet, riktningar och andra medverkande samt läser av situationen och anpassar rörelserna till olika rumsliga krav.
E
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
C
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
A
Eleven använder med god säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i kommunikationen med andra.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med god säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!