Dansimprovisation

kurs
Kurskod
DANDAS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansimprovisation relaterar till syftet med ämnet dansgestaltning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansimprovisation.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansimprovisation.

E
Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser.
I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare genom att huvudsakligen följa.
Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.
C
Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera, undersöka och skapa rörelser.
I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andra dansare genom att följa och svara genom att ge nya impulser.
Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik för att utveckla improvisationsarbetet.
A
Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hen uppfattar instruktionerna genom att associera, undersöka och skapa rörelser samt fördjupa variationen av rörelser.
I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andra dansare genom att följa och svara genom att ge nya impulser.
Dessutom associerar och skapar eleven med säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik för att utveckla improvisationsarbetet.
E
Eleven improviserar med dynamik, flöde och tyngd och använder sig med viss säkerhet vid kontaktimprovisation av andras tyngd.
C
Eleven improviserar med olika dynamiska kvaliteter, flöde och tyngd och använder sig med viss säkerhet vid kontaktimprovisation både av andras tyngd och egen tyngd åt andra.
A
Eleven improviserar med rik variation olika dynamiska kvaliteter, flöde och tyngd och använder sig med säkerhet vid kontaktimprovisation både av andras tyngd och av egen tyngd åt andra.
E
Eleven interagerar med viss säkerhet med andra i improvisationssituationer och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.
C
Eleven interagerar med viss säkerhet med andra i improvisationssituationer och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner och impulser samt i stunden ta initiativ till hur improvisationen ska ledas vidare.
A
Eleven interagerar med säkerhet med andra i improvisationssituationer och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att kreativt följa instruktioner och impulser samt i stunden ta initiativ till hur improvisationen ska ledas vidare.
E
Eleven medverkar i den konstnärliga process som improvisation utgör genom att med viss säkerhet utforska rörelser.
Eleven gör en enkel reflektion och diskuterar översiktligt vad som hänt under processen.
C
Eleven medverkar i den konstnärliga process som improvisation utgör genom att med viss säkerhet utforska rörelsevokabulär och rörelsekvaliteter.
Eleven gör en välgrundad reflektion och diskuterar utförligt vad som hänt under processen.
A
Eleven medverkar i den konstnärliga process som improvisation utgör genom att med säkerhet utforska rörelsevokabulär och rörelsekvaliteter samtidigt som hen fördjupar improvisationen genom att stanna kvar i rörelsen.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion och diskuterar utförligt och nyanserat vad som hänt under processen.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!