Dansträning

kurs
Kurskod
DATDAR0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansträning relaterar till syftet med ämnet dansteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansträning.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansträning.

E
Eleven redogör översiktligt för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar i samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik.
Eleven utvärderar med enkla omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel.
C
Eleven redogör utförligt för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar efter samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar samt anpassar efter samråd med handledare sin färdighetsträning till anatomiska krav och kroppens fysik.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sina danstekniska övningar ur anatomisk synvinkel samt ger förslag på förändringar för att bättre anpassa träningen till anatomiska krav och kroppens fysik.
E
Eleven utför med viss säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch.
Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman ett program för att träna detta.
Eleven utvärderar sin träning med enkla omdömen.
C
Eleven utför med viss säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna detta.
Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen.
A
Eleven utför med säkerhet övningar för uppvärmning, nedvarvning och stretch.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna detta.
Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur träningen kan förbättras.
E
Eleven genomför även med viss säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och styrka.
Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman ett program för att träna detta.
Eleven utvärderar sin träning med enkla omdömen.
C
Eleven genomför även med viss säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och styrka.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna detta.
Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt skapar och genomför vid behov nya övningar för att stärka kroppens svaga delar.
A
Eleven genomför även med säkerhet övningar för att träna kondition, smidighet, rörlighet och styrka.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman ett program för att träna detta.
Eleven utvärderar sin träning med nyanserade omdömen samt skapar och genomför vid behov nya övningar för att stärka kroppens svaga delar.
E
Eleven redogör översiktligt för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning.
C
Eleven redogör utförligt för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kostens betydelse för att stärka kroppen vid träning.
E
Eleven genomför med viss säkerhet övningar i stresshantering.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen arbetsmiljö.
C
Eleven genomför med viss säkerhet övningar i stresshantering.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen arbetsmiljö.
A
Eleven genomför med säkerhet övningar i stresshantering.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen arbetsmiljö samt ger förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras.
E
Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar.
C
Eleven använder med viss säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar.
A
Eleven använder med säkerhet adekvata begrepp i redogörelser och värderingar.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!