Dansteknik 1

kurs
Kurskod
DATDAS01S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansteknik 1 relaterar till syftet med ämnet dansteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansteknik 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansteknik 1.

E
Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar eleven med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering.
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen.
C
Eleven använder med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar eleven med viss säkerhet rörelser samt korrektioner av placering.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen.
A
Eleven använder med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar eleven med säkerhet rörelser samt korrektioner av placering.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen.
E
Eleven utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till någon av kvaliteterna tyngd eller flöde enligt genrernas grundläggande formspråk.
I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande.
Dessutom följer eleven med viss säkerhet musikens puls och taktarter.
C
Eleven undersöker och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd och flöde enligt genrernas grundläggande formspråk.
I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande.
Dessutom undersöker och följer eleven med viss säkerhet musikens puls och taktarter.
A
Eleven undersöker och utför med säkerhet rörelsevokabulär som relaterar till kvaliteterna tyngd och flöde samt anpassar dem till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk.
I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner och andra medverkande.
Dessutom undersöker och följer eleven med säkerhet musikens puls och taktarter.
E
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar.
Eleven tränar i samråd med handledare koordination, styrka och koncentration.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
C
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, styrka och koncentration.
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
A
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, styrka och koncentration.
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!