Filosofi 2

kurs
Kurskod
FIOFIO02
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen filosofi 2 relaterar till syftet med ämnet filosofi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen filosofi 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen filosofi 2.

E
Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller verklighet, kunskap, vetenskap, samhällsfilosofi och värdefilosofi.
Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier och ställningstaganden.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
C
Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller verklighet, kunskap, vetenskap, samhällsfilosofi och värdefilosofi.
Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier och ställningstaganden.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller verklighet, kunskap, vetenskap, samhällsfilosofi och värdefilosofi.
Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier och ställningstaganden.
Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
E
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller verklighet, kunskap, vetenskap, samhällsfilosofi och värdefilosofi.
Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
C
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller verklighet, kunskap, vetenskap, samhällsfilosofi och värdefilosofi.
Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
A
Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller verklighet, kunskap, vetenskap, samhällsfilosofi och värdefilosofi.
Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet.
Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
E
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
C
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
A
Elevens urskiljer och förklarar med säkerhet logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!