Maskinell godshantering

kurs
Kurskod
GODMAL0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen maskinell godshantering relaterar till syftet med ämnet godshantering, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen maskinell godshantering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen maskinell godshantering.

E
Eleven beskriver översiktligt styrkan på olika lyftredskap, deras användningsområden samt lyft- och staplingsmetoder.
Eleven beskriver också översiktligt olika tillsatsaggregats uppbyggnad och funktion samt hur godsets tyngdpunkt påverkar maskinens stabilitet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt metoder och regler för teckengivning, innehållet i fraktdokument och godshandlingar samt olika symboler för godsmärkning.
C
Eleven beskriver utförligt styrkan på olika lyftredskap, deras användningsområden samt lyft- och staplingsmetoder.
Eleven beskriver också utförligt olika tillsatsaggregats uppbyggnad och funktion samt hur godsets tyngdpunkt påverkar maskinens stabilitet.
Dessutom beskriver eleven utförligt metoder och regler för teckengivning, innehållet i fraktdokument och godshandlingar samt olika symboler för godsmärkning.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat styrkan på olika lyftredskap, deras användningsområden samt lyft- och staplingsmetoder.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat olika tillsatsaggregats uppbyggnad och funktion samt hur godsets tyngdpunkt påverkar maskinens stabilitet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat metoder och regler för teckengivning, innehållet i fraktdokument och godshandlingar samt olika symboler för godsmärkning.
E
Eleven manövrerar i bekanta situationer lättare truckar och maskiner med redskap samt utför i samråd med handledare säkerhetskontroller på fordon och lyftutrustning.
Dessutom hanterar eleven i bekanta situationer lastmaskiner för mottagande och lastning av godsslag för lagerhantering eller godstransport.
I arbetet utför eleven i samråd med handledare enkla beräkningar av godsvikt, tyngdpunkt och lyftredskapets kapacitet.
Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet emballage och lastbärare.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
C
Eleven manövrerar i bekanta och delvis nya situationer lättare truckar och maskiner med redskap samt utför efter samråd med handledare säkerhetskontroller på fordon och lyftutrustning.
Dessutom hanterar eleven i bekanta och delvis nya situationer lastmaskiner för mottagande och lastning av godsslag för lagerhantering eller godstransport.
I arbetet utför eleven efter samråd med handledare beräkningar av godsvikt, tyngdpunkt och lyftredskapets kapacitet.
Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet emballage och lastbärare.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
A
Eleven manövrerar i bekanta och nya situationer lättare truckar och maskiner med redskap samt utför efter samråd med handledare säkerhetskontroller på fordon och lyftutrustning.
Dessutom hanterar eleven i bekanta och nya situationer lastmaskiner för mottagande och lastning av godsslag för lagerhantering eller godstransport.
I arbetet utför eleven efter samråd med handledare avancerade beräkningar av godsvikt, tyngdpunkt och lyftredskapets kapacitet.
Dessutom hanterar eleven med säkerhet emballage och lastbärare.
Resultatet av arbetet är gott.
E
Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
C
Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
A
Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!