Kost och hälsa

kurs
Ämne
Kurskod
HALKOC0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kost och hälsa relaterar till syftet med ämnet hälsa, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kost och hälsa.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kost och hälsa.

E
Eleven redogör översiktligt för hur kosten kan påverka människors hälsa och välbefinnande.
Eleven ger exempel på några kost- och näringsrekommendationer och redogör översiktligt för dessa.
Dessutom beskriver eleven översiktligt utifrån egna exempel hur vardagslivet bör förändras för att påverka individens hälsa på ett positivt sätt.
I redogörelsen och beskrivningen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
C
Eleven redogör utförligt för hur kosten kan påverka människors hälsa och välbefinnande.
Eleven ger exempel på flera kost- och näringsrekommendationer och redogör utförligt för dessa.
Dessutom beskriver eleven utförligt utifrån egna exempel hur vardagslivet bör förändras för att påverka individens hälsa på ett positivt sätt.
I redogörelsen och beskrivningen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur kosten kan påverka människors hälsa och välbefinnande.
Eleven ger exempel på flera kost- och näringsrekommendationer och redogör utförligt och nyanserat för dessa.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat utifrån egna exempel hur vardagslivet bör förändras för att påverka individens hälsa på ett positivt sätt.
I redogörelsen och beskrivningen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
E
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
C
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
A
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!