Inköp 1

kurs
Kurskod
INKINK01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen inköp 1 relaterar till syftet med ämnet inköp och logistik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen inköp 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen inköp 1.

E
Eleven redogör översiktligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker.
Eleven redogör också översiktligt för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman.
Dessutom redogör eleven översiktligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
C
Eleven redogör utförligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker.
Eleven redogör också utförligt för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman.
Dessutom redogör eleven utförligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med nyanserade omdömen olika inköpstekniker.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för import och internationell handel samt hur ett sortiment planeras och sätts samman.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
E
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Dessutom gör eleven i samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
C
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt.
Dessutom gör eleven efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet.
Dessutom gör eleven efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven redogör översiktligt för arbetsmiljöfrågor.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
C
Eleven redogör utförligt för arbetsmiljöfrågor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt inköpsfrågor utifrån socialt ansvarstagande, rättvis handel och hållbar utveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsmiljöfrågor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat inköpsfrågor.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!