Konferens och evenemang

kurs
Kurskod
KONKOF0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konferens och evenemang relaterar till syftet med ämnet konferens och evenemang, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konferens och evenemang.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen konferens och evenemang.

E
Eleven beskriver översiktligt olika verksamheter, deras utbud och tjänster samt olika mötesformer.
Eleven beskriver också översiktligt organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter inom branschen.
Dessutom redogör eleven översiktligt för branschens utveckling.
C
Eleven beskriver utförligt olika verksamheter, deras utbud och tjänster samt olika mötesformer.
Eleven beskriver också utförligt organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter inom branschen.
Dessutom redogör eleven utförligt för branschens utveckling.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika verksamheter, deras utbud och tjänster samt olika mötesformer.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat organisationer, yrkesroller och arbetsuppgifter inom branschen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för branschens utveckling.
E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare enklare arrangemang.
I planeringen gör eleven med viss säkerhet en prissättning av arrangemanget.
Eleven utför i samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom mötesbranschen, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare enklare arrangemang.
I planeringen gör eleven med viss säkerhet en prissättning av arrangemanget.
Eleven utför efter samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom mötesbranschen, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet teknisk utrustning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare enklare arrangemang.
I planeringen gör eleven med säkerhet en prissättning av arrangemanget.
Eleven utför efter samråd med handledare enklare arbetsuppgifter inom mötesbranschen, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet använder eleven med säkerhet teknisk utrustning.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
E
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
C
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
A
Eleven arbetar med hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
E
Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar översiktligt hur anpassningen är gjord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar utförligt hur anpassningen är gjord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
Eleven anpassar med säkerhet sitt arrangemang efter målgruppen och motiverar utförligt och nyanserat hur anpassningen är gjord.
Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med både kunder och medarbetare samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situationen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras.
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!