Kinesiska 1

kurs
Kurskod
MODZHO01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kinesiska 1 relaterar till syftet med ämnet moderna språk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kinesiska 1.

Kommunikationens innehåll

Muntlig reception

Muntlig produktion och interaktion

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kinesiska 1.

E
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan använder eleven någon strategi för lyssnande.
C
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan använder eleven någon strategi för lyssnande.
A
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade kinesiskan använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
E
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
C
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
A
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
E
Eleven förstår vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
C
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
A
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
E
Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att med viss säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.
C
Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att med säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.
A
Eleven använder flera vanligt förekommande tecken för att med säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.
E
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.
C
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.
A
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där kinesiska används.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!