Kinesiska 2

kurs
Kurskod
MODZHO02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kinesiska 2 relaterar till syftet med ämnet moderna språk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kinesiska 2.

Kommunikationens innehåll

Muntlig reception

Muntlig produktion och interaktion

Skriftlig reception (förenklade kinesiska tecken)

Skriftlig produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kinesiska 2.

E
Eleven lyssnar, och förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.
C
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
A
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
E
Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
C
Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
A
Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.
Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
E
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
C
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
A
Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand.
I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
E
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
C
Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
A
Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!