Gehörs- och musiklära 1

kurs
Kurskod
MUIGEH01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen gehörs- och musiklära 1 relaterar till syftet med ämnet musikteori, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen gehörs- och musiklära 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen gehörs- och musiklära 1.

E
Eleven redogör översiktligt för musiklära.
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör översiktligt för några enkla musikaliska former.
I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet vanliga musikteoretiska begrepp.
Eleven utför med viss säkerhet enkla gehörsövningar, noterar enkla klingande musikexempel och gör enkla musikaliska analysuppgifter i olika genrer.
C
Eleven redogör utförligt för musiklära.
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör utförligt för några enkla musikaliska former.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
Eleven utför med viss säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel och gör musikaliska analysuppgifter i olika genrer.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära.
Dessutom identifierar eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några enkla musikaliska former.
I redogörelsen gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska formerna samt använder med säkerhet musikteoretiska begrepp.
Eleven utför med säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel med vedertagen notationspraxis och gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer och med lämplig analysmodell.
E
Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver.
Eleven sjunger med stöd efter enkla notbilder och på gehör.
Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.
C
Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i en klav.
Eleven sjunger efter enkla notbilder och på gehör med tillfredsställande kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form.
I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och musikteori.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.
A
Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i minst två klaver.
Eleven sjunger efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form.
I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och musikteori.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp samt ger förslag på hur musicerandet kan förbättras.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!