Gehörs- och musiklära 2

kurs
Kurskod
MUIGEH02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen gehörs- och musiklära 2 relaterar till syftet med ämnet musikteori, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen gehörs- och musiklära 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen gehörs- och musiklära 2.

E
Eleven redogör översiktligt för musiklära.
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör översiktligt för några olika musikaliska former.
I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
Eleven utför med viss säkerhet komplexa gehörsövningar, noterar med viss säkerhet klingande musikexempel och gör enkla musikaliska analysuppgifter i olika genrer.
C
Eleven redogör utförligt för musiklära.
Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör utförligt för några olika musikaliska former.
I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
Eleven utför med viss säkerhet komplexa gehörsövningar, noterar med säkerhet klingande musikexempel och gör musikaliska analysuppgifter i olika genrer utifrån olika analysmodeller.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära.
Dessutom identifierar eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några olika musikaliska former.
I redogörelserna använder eleven med säkerhet musikteoretiska begrepp samt gör en välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska formerna.
Eleven utför med säkerhet komplexa gehörsövningar, noterar med säkerhet klingande musikexempel med vedertagen notationspraxis samt gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer utifrån olika analysmodeller och motiverar utförligt och nyanserat sina val av analysmodeller.
Dessutom tar eleven initiativ till att öva upp sitt gehör.
E
Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i minst två klaver, harmoniserar melodier och kompletterar flerstämmig sats.
Eleven beskriver också översiktligt minst två notationssystem och ger något exempel på deras användningsområde.
Dessutom använder eleven minst ett vedertaget system för ackordbeteckningar.
Eleven sjunger och spelar efter notbilder och på gehör.
Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.
C
Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i minst två klaver, harmoniserar melodier och skriver flerstämmig sats.
Eleven beskriver också utförligt minst två notationssystem och ger några exempel på deras användningsområde.
Dessutom använder eleven minst två vedertagna system för ackordbeteckningar och harmoniska analyser.
Eleven sjunger och spelar efter notbilder och på gehör med tillfredsställande kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form.
I sitt musicerande använder eleven gehöret i improviserad och noterad musik.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.
A
Eleven skriver och läser med säkerhet noter i minst två klaver, harmoniserar melodier och skriver flerstämmig sats.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat minst två notationssystem och ger flera exempel på deras användningsområde.
Dessutom använder eleven minst två vedertagna system för ackordbeteckningar och harmoniska analyser samt redogör översiktligt för ytterligare system.
Eleven sjunger och spelar efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form.
I sitt musicerande använder eleven gehöret i improviserad och noterad musik samt skriver enkla arrangemang för olika röst- eller instrumentkombinationer.
Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp samt ger förslag på hur musicerandet kan förbättras.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!