Persontrafik 1b

kurs
Kurskod
PESPER01b
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen persontrafik 1b relaterar till syftet med ämnet persontransporter, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen persontrafik 1b.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen persontrafik 1b.

E
Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem.
Eleven beskriver också översiktligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik.
Dessutom beskriver eleven översiktligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna.
C
Eleven beskriver utförligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem.
Eleven beskriver också utförligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik.
Dessutom beskriver eleven utförligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna.
E
Eleven beskriver översiktligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet.
Eleven beskriver också översiktligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses.
C
Eleven beskriver utförligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet.
Eleven beskriver också utförligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses.
E
Eleven beskriver översiktligt begreppen service och kundbemötande vid persontransporter.
Dessutom beskriver eleven översiktligt gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter.
C
Eleven beskriver utförligt begreppen service och kundbemötande vid persontransporter.
Dessutom beskriver eleven utförligt gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat begreppen service och kundbemötande vid persontransporter.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!