Taxitrafik

kurs
Kurskod
PESTAX0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen taxitrafik relaterar till syftet med ämnet persontransporter, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen taxitrafik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen taxitrafik.

E
Eleven beskriver översiktligt system för trafikledning samt hantering av utrustningar för betalsystem och redovisning av arbets- och vilotider.
Dessutom beskriver eleven översiktligt branschetiska regler och krav på prisinformation till kunder.
C
Eleven beskriver utförligt system för trafikledning samt hantering av utrustningar för betalsystem och redovisning av arbets- och vilotider.
Dessutom beskriver eleven utförligt branschetiska regler och krav på prisinformation till kunder.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat system för trafikledning samt hantering av utrustningar för betalsystem och redovisning av arbets- och vilotider.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat branschetiska regler och krav på prisinformation till kunder.
E
Eleven beskriver översiktligt användning och hantering av fordonstillbehör och tilläggsutrustningar som hjälpmedel för passagerare vid i- och urstigning.
Dessutom beskriver eleven översiktligt arbetsställningar och ergonomi samt hälsa och miljö i arbetet.
C
Eleven beskriver utförligt användning och hantering av fordonstillbehör och tilläggsutrustningar som hjälpmedel för passagerare vid i- och urstigning.
Dessutom beskriver eleven utförligt arbetsställningar och ergonomi samt hälsa och miljö i arbetet.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat användning och hantering av fordonstillbehör och tilläggsutrustningar som hjälpmedel för passagerare vid i- och urstigning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat arbetsställningar och ergonomi samt hälsa och miljö i arbetet.
E
Eleven beskriver översiktligt handlingsalternativ vid olyckor och nödsituationer.
Dessutom beskriver eleven översiktligt sätt att bemöta passagerare med särskilda behov.
C
Eleven beskriver utförligt handlingsalternativ vid olyckor och nödsituationer.
Dessutom beskriver eleven utförligt sätt att bemöta passagerare med särskilda behov.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat handlingsalternativ vid olyckor och nödsituationer.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat sätt att bemöta passagerare med särskilda behov.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!