Processteknik – energi 1

kurs
Kurskod
PRCPRO31
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen processteknik – energi 1 relaterar till syftet med ämnet processteknik – energi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen processteknik – energi 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen processteknik – energi 1.

E
Eleven redogör övergripande för funktionen hos processtekniska komponenter och kopplar dessa till de fysikaliska och kemiska samband som förekommer inom processindustrin.
Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter och miljökrav som finns inom området.
Vidare utgår eleven med säkerhet från standarder och föreskrifter i val av utrustning och arbetssätt.
C
Eleven redogör utförligt för funktionen hos processtekniska komponenter och kopplar dessa till de fysikaliska och kemiska samband som förekommer inom processindustrin.
Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter och miljökrav som finns inom området.
Vidare utgår eleven med god säkerhet från standarder och föreskrifter i val av utrustning och arbetssätt.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för funktionen hos processtekniska komponenter och kopplar dessa till de fysikaliska och kemiska samband som förekommer inom processindustrin.
Eleven förhåller sig till de säkerhetsföreskrifter och miljökrav som finns inom området.
Vidare utgår eleven med mycket god säkerhet från standarder och föreskrifter i val av utrustning och arbetssätt.
E
Eleven redogör övergripande för vad det innebär att arbeta enligt ett hållbart förhållningssätt och enligt de lagar och förordningar som styr verksamheten.
C
Eleven redogör utförligt för vad det innebär att arbeta enligt ett hållbart förhållningssätt och enligt de lagar och förordningar som styr verksamheten.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad det innebär att arbeta enligt ett hållbart förhållningssätt och enligt de lagar och förordningar som styr verksamheten.
E
Eleven genomför med säkerhet provtagningar och tolkar med säkerhet resultatet.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vanligt förekommande konfigureringar och optimeringar samt genomför med säkerhet styrning och avläsning av tekniska komponenter på processteknisk utrustning.
C
Eleven genomför med god säkerhet provtagningar och tolkar med god säkerhet resultatet.
Dessutom utför eleven självständigt efter samråd med handledare vanligt förekommande konfigureringar och optimeringar samt genomför med god säkerhet styrning och avläsning av tekniska komponenter på processteknisk utrustning.
A
Eleven genomför med mycket god säkerhet provtagningar och tolkar med mycket god säkerhet resultatet.
Dessutom utför eleven självständigt konfigureringar och optimeringar samt genomför med mycket god säkerhet styrning och avläsning av processteknisk utrustning.
E
Eleven läser och tolkar med säkerhet scheman över instrument och processer samt tolkar och upprättar med säkerhet anläggningsteknisk dokumentation på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.
C
Eleven läser och tolkar med god säkerhet scheman över instrument och processer samt tolkar och upprättar med god säkerhet anläggningsteknisk dokumentation på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.
A
Eleven läser och tolkar med mycket god säkerhet scheman över instrument och processer samt tolkar och upprättar med mycket god säkerhet anläggningsteknisk dokumentation på ett systematiskt och kvalitetssäkert sätt.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!