Körning 1

kurs
Kurskod
RINKOR01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen körning 1 relaterar till syftet med ämnet ridning och körning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen körning 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen körning 1.

E
Eleven redogör översiktligt för hästars olika gångarter och rörelsemekanik.
Eleven redogör också översiktligt för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning.
Dessutom redogör eleven översiktligt för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven redogör översiktligt för utbildningsgången och olika träningsmetoder för körhästar.
C
Eleven redogör utförligt för hästars olika gångarter och rörelsemekanik.
Eleven redogör också utförligt för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning.
Dessutom redogör eleven utförligt för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven redogör utförligt för utbildningsgången och olika träningsmetoder för körhästar.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars olika gångarter och rörelsemekanik.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för utbildningsgången och olika träningsmetoder för körhästar.
E
Eleven visiterar och utrustar i samråd med handledare hästar för körning.
Eleven kör i samråd med handledare skolade hästar med kontroll och säker position.
Eleven kör också i samråd med handledare olika typer av hästar i ändamålsenlig form utifrån hästens individuella förutsättningar.
Elevens körning är tillfredsställande.
Dessutom genomför eleven i samråd med handledare tömkörning av skolade hästar.
I körningen tolkar eleven med viss säkerhet hästens reaktioner på arbetet.
Eleven tar också hänsyn till de faktorer som påverkar hästens prestation och hållbarhet.
Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven visiterar och utrustar efter samråd med handledare hästar för körning.
Eleven kör efter samråd med handledare skolade hästar med kontroll och säker position.
Eleven kör också efter samråd med handledare olika typer av hästar i ändamålsenlig form utifrån hästens individuella förutsättningar.
Elevens körning är tillfredsställande.
Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar.
I körningen tolkar eleven med viss säkerhet hästens reaktioner på arbetet.
Eleven tar också hänsyn till de faktorer som påverkar hästens prestation och hållbarhet.
Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven visiterar och utrustar efter samråd med handledare hästar för körning.
Eleven kör efter samråd med handledare skolade hästar med kontroll och säker position.
Eleven kör också efter samråd med handledare olika typer av hästar i ändamålsenlig form utifrån hästens individuella förutsättningar.
Elevens körning är god.
Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar.
I körningen tolkar eleven med säkerhet hästens reaktioner på arbetet.
Eleven tar också hänsyn till de faktorer som påverkar hästens prestation och hållbarhet.
Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!