Körning 2

kurs
Kurskod
RINKOR02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen körning 2 relaterar till syftet med ämnet ridning och körning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen körning 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen körning 2.

E
Eleven redogör översiktligt för hästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster.
Eleven redogör också översiktligt för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition.
Dessutom redogör eleven översiktligt för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven upprättar en enkel arbetsplan med träningsprogram för körhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar.
C
Eleven redogör utförligt för hästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster.
Eleven redogör också utförligt för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition.
Dessutom redogör eleven utförligt för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven upprättar en genomarbetad arbetsplan med träningsprogram för körhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven upprättar en genomarbetad arbetsplan med träningsprogram för körhästar samt för med säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar.
E
Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom visiterar, utrustar och kör eleven i samråd med handledare olika typer av hästar.
Elevens körning är tillfredsställande.
Eleven anpassar i samråd med handledare utrustning för aktuell körning.
I arbetet och körningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett tillfredsställande sätt.
Eleven genomför i samråd med handledare tömkörning av skolade hästar.
Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom visiterar, utrustar och kör eleven efter samråd med handledare olika typer av hästar.
Elevens körning är tillfredsställande.
Eleven anpassar efter samråd med handledare utrustning för aktuell körning.
I arbetet och körningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett tillfredsställande sätt.
Eleven genomför efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar.
Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett gott resultat.
Dessutom visiterar, utrustar och kör eleven efter samråd med handledare olika typer av hästar.
Elevens körning är god.
Eleven anpassar efter samråd med handledare utrustning för aktuell körning.
I arbetet och körningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett gott sätt.
Eleven genomför efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar.
Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!