Personbilar - basteknik

kurs
Kurskod
SEOPEB0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen personbilar - basteknik relaterar till syftet med ämnet personbilar - service och underhållsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen personbilar - basteknik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen personbilar - basteknik.

E
Eleven beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilar och lätta transportfordon samt deras olika huvudkomponenter, system och olika användningsområden.
C
Eleven beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilar och lätta transportfordon samt deras olika huvudkomponenter, system och olika användningsområden.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av olika personbilar och lätta transportfordon samt deras olika huvudkomponenter, system och olika användningsområden.
E
Eleven utför, i samråd med handledare, underhåll samt funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon samt deras huvudkomponenter och tillhörande system.
Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av enklare fel i samband med funktions- och säkerhetskontroller.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare, underhåll samt funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon samt deras huvudkomponenter och tillhörande system.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer felsökning och reparationer av enklare fel i samband med funktions- och säkerhetskontroller.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare, underhåll samt funktions- och säkerhetskontroll av personbilar och lätta transportfordon samt deras huvudkomponenter och tillhörande system.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer felsökning och reparationer av enklare fel i samband med funktions- och säkerhetskontroller.
E
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag verktyg och utrustning.
Eleven använder även med viss säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Dessutom arbetar eleven på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
C
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag verktyg och utrustning.
Eleven använder även med viss säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Dessutom arbetar eleven på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
A
I arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag verktyg och utrustning.
Eleven använder även med säkerhet manualer, scheman och digitala hjälpmedel.
Dessutom arbetar eleven på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
E
Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven arbetar såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation tekniska begrepp och uttryck.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!