Personbilar - service och underhåll 2

kurs
Kurskod
SEOPER02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen personbilar - service och underhåll 2 relaterar till syftet med ämnet personbilar - service och underhållsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen personbilar - service och underhåll 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen personbilar - service och underhåll 2.

E
Eleven beskriver översiktligt vanliga rutiner för olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder utifrån olika fordonstillverkares anvisningar.
Eleven beskriver även översiktligt olika klimatsystem, deras olika komponenter och deras funktion samt de lagar och regler som reglerar arbeten på klimatsystem.
C
Eleven beskriver utförligt vanliga rutiner för olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder utifrån olika fordonstillverkares anvisningar.
Eleven beskriver även utförligt olika klimatsystem, deras olika komponenter och deras funktion samt de lagar och regler som reglerar arbeten på klimatsystem.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga rutiner för olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder utifrån olika fordonstillverkares anvisningar.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika klimatsystem, deras olika komponenter och deras funktion samt de lagar och regler som reglerar arbeten på klimatsystem.
E
Eleven utför, i samråd med handledare, i bekanta situationer olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder på olika personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, felsökning, tömning och fyllning av klimatsystem.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta situationer olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder på olika personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, felsökning, tömning och fyllning av klimatsystem.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder på olika personbilar och lätta transportfordon.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, felsökning, tömning och fyllning av klimatsystem.
E
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag verktyg och övrig utrustning.
Dessutom använder eleven diagnosutrustning samt tolkar och utvärderar utläst mätdata med viss säkerhet utifrån fordonstillverkares krav.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem i samband med olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
C
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag verktyg och övrig utrustning.
Dessutom använder eleven diagnosutrustning samt tolkar och utvärderar utläst mätdata med viss säkerhet utifrån fordonstillverkares krav.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem i samband med olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
A
I arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag verktyg och övrig utrustning.
Dessutom använder eleven diagnosutrustning samt tolkar och utvärderar utläst mätdata med säkerhet utifrån fordonstillverkares krav.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem i samband med olika typer av service-, underhålls- och tillsynsåtgärder.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
E
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!