Kundmottagning och reservdelshantering

kurs
Kurskod
SUPKUN0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kundmottagning och reservdelshantering relaterar till syftet med ämnet support och servicearbete, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kundmottagning och reservdelshantering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kundmottagning och reservdelshantering.

E
Eleven redogör översiktligt för rutiner, kvalitetskrav och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.
Dessutom beskriver eleven översiktligt logistik och administration för transporter av serviceobjekt till och från större märkesverkstäder.
C
Eleven redogör utförligt för rutiner, kvalitetskrav och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.
Dessutom beskriver eleven utförligt logistik och administration för transporter av serviceobjekt till och från större märkesverkstäder.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för rutiner, kvalitetskrav och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat logistik och administration för transporter av serviceobjekt till och från större märkesverkstäder.
E
Eleven planerar och utför i samråd med handledare kundmottagning och registrering av serviceobjekt som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.
Eleven uppträder korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt.
I kommunikationen ger eleven en översiktlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt.
Eleven arbetar systematiskt, använder servicedokument med viss säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med visst handlag apparater och andra serviceobjekt.
C
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare kundmottagning och registrering av serviceobjekt som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.
Eleven uppträder korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt.
I kommunikationen ger eleven en utförlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt.
Eleven arbetar systematiskt, använder servicedokument med viss säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med gott handlag apparater och andra serviceobjekt.
A
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare kundmottagning och registrering av serviceobjekt som på ett gott sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.
Eleven uppträder korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt.
I kommunikationen ger eleven en utförlig och nyanserad information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt.
Eleven arbetar systematiskt, använder servicedokument med säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med mycket gott handlag apparater och andra serviceobjekt.
E
Eleven redogör översiktligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen.
C
Eleven redogör utförligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!