Dramatik och dramaturgi

kurs
Ämne
Kurskod
TEADRM0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dramatik och dramaturgi relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dramatik och dramaturgi.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dramatik och dramaturgi.

E
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver översiktligt dramaturgiska verktyg.
Eleven skapar enkel dramatisk text med utgångspunkt från sig själv samt bearbetar och dramatiserar några enkla förlagor.
C
Eleven redogör utförligt för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver utförligt dramaturgiska verktyg.
Eleven skapar enkel dramatisk text med utgångspunkt från sig själv samt bearbetar och dramatiserar några förlagor.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver utförligt och nyanserat dramaturgiska verktyg.
Eleven skapar dramatisk text med utgångspunkt från sig själv och med personligt uttryck samt bearbetar och dramatiserar några komplexa förlagor.
E
Eleven beskriver översiktligt hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer.
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom några former av enkel dramatisk text.
C
Eleven beskriver utförligt hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer.
Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom några former av dramatisk text.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer.
Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom några former av komplex dramatisk text.
E
Eleven diskuterar översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en enkel analys av någon enkel dramatisk text och tolkar denna.
C
Eleven diskuterar utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen.
Dessutom gör eleven analyser av några dramatiska texter och tolkar dessa.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen.
Dessutom gör eleven analyser av några komplexa dramatiska texter och tolkar dessa.
E
Eleven redogör översiktligt för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker.
I redogörelsen gör eleven med viss säkerhet kopplingar till teorier och till samhället.
I sin analys och redogörelse använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven redogör utförligt för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker.
I redogörelsen gör eleven med viss säkerhet kopplingar till teorier och till samhället.
I sina analyser och i sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker.
I redogörelsen gör eleven med säkerhet kopplingar till teorier och till samhället.
I sina analyser och i sin redogörelse använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!