Scenisk gestaltning 3

kurs
Ämne
Kurskod
TEASCE03
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen scenisk gestaltning 3 relaterar till syftet med ämnet teater, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen scenisk gestaltning 3.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen scenisk gestaltning 3.

E
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat inom valt uttrycksområde.
Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet en enkel scenisk berättelse.
C
Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat inom valt uttrycksområde.
Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet en scenisk berättelse.
A
Eleven gestaltar med gott resultat inom valt uttrycksområde.
Dessutom gestaltar eleven med säkerhet och med personligt uttryck en scenisk berättelse.
E
Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till den sceniska helheten.
Eleven använder med tillfredsställande resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda några av teaterns uttrycksmedel.
Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
C
Eleven beskriver utförligt på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till den sceniska helheten.
Eleven använder med tillfredsställande resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till en komplex scenisk helhet.
Eleven använder med gott resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel.
Dessutom samarbetar eleven med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsgrupper.
E
Eleven diskuterar översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en enkel analys av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna med tillfredsställande resultat.
I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
C
Eleven diskuterar utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen.
Dessutom gör eleven analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat.
I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet ska utvecklas.
Dessutom gör eleven komplexa analyser av flera sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med säkerhet.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!