Husbyggnad - specialyrken

Ämnet husbyggnad - specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet husbyggnad - specialyrken ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom valt specialyrke, till exempel inom glasteknik, plattsättning, ställningsbyggnad och håltagning i betong. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om specialyrket och dess arbetstekniker.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom valt specialyrke samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet husbyggnad - specialyrken bör en elev få möjlighet att utveckla följande: