Trä

Ämnet trä behandlar arbete med olika konstruktioner i trämaterial. Det behandlar även alla typer av skivmaterial i byggnadskonstruktioner. Vidare behandlar ämnet olika slag av utvändig beklädnad på byggnader.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trä ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra byggnation i trämaterial. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om bjälklag, regelverk och takkonstruktioner av trä. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om in- och utvändiga tak- och väggbeklädnader samt om invändig golvbeklädnad. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om montering av isoleringsmaterial mot värme och kyla samt fukt- och lufttätning. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om montering av fönster och dörrar samt om snickerier, inredningar och listverk.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande vid byggarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet trä bör en elev få möjlighet att utveckla följande: