Anatomi och fysiologi 1

kurs
Kurskod
ANOANA01
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen anatomi och fysiologi 1 relaterar till syftet med ämnet anatomi och fysiologi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen anatomi och fysiologi 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen anatomi och fysiologi 1.

E
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
C
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
E
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel och deras hantering samt redogör för lagar och andra bestämmer som gäller för användning och hantering av läkemedel.
C
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel och deras hantering samt redogör för lagar och andra bestämmer som gäller för användning och hantering av läkemedel.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel och deras hantering samt redogör för lagar och andra bestämmer som gäller för användning och hantering av läkemedel.
E
Eleven ger också exempel på vanliga mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de sprids.
C
Eleven ger också exempel på vanliga mikroorganismer och beskriver utförligt hur de sprids.
A
Eleven ger också exempel på vanliga mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de sprids.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!