Anatomi och fysiologi

Ämnet anatomi och fysiologi grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi och farmakologi. Ämnet behandlar människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt läkemedel.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet anatomi och fysiologi ska syfta till att eleverna utvecklar grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om människans normala fysiska utveckling från befruktning till livets slut.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi vilket bidrar till kommunikativ förmåga inom området.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om läkemedel och deras användningsområden samt förmåga att utföra enklare form av läkemedelsberäkning och att göra rimlighetsbedömningar av resultaten.

Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vanliga mikroorganismer och hur de sprids samt kunskaper om hur man förhindrar smittspridning. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om hur kroppens försvarssystem fungerar.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet anatomi och fysiologi bör en elev få möjlighet att utveckla följande: