Anatomi och fysiologi 2

kurs
Kurskod
ANOANA02
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen anatomi och fysiologi 2 relaterar till syftet med ämnet anatomi och fysiologi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen anatomi och fysiologi 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen anatomi och fysiologi 2.

E
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
Vidare redogör eleven översiktligt för kroppens vätske- och elektrolytbalans.
Dessutom redogör eleven översiktligt för människans normala fysiska utveckling.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
C
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion.
Vidare redogör eleven utförligt för kroppens vätske- och elektrolytbalans.
Dessutom redogör eleven utförligt för människans normala fysiska utveckling.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion.
Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för kroppens vätske- och elektrolytbalans.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för människans normala fysiska utveckling.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
E
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, hantering, användningsområden och biverkningar samt redogör för lagar och andra bestämmer som gäller för läkemedelsanvändning och läkemedelshantering.
Vidare utför eleven enkel läkemedelsberäkning med tillfredsställande resultat och bedömer relevansen av resultatet.
C
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, hantering, användningsområden och biverkningar samt redogör för lagar och andra bestämmer som gäller för läkemedelsanvändning och läkemedelshantering.
Vidare utför eleven enkel läkemedelsberäkning med tillfredsställande resultat och bedömer relevansen av resultatet.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, hantering, användningsområden och biverkningar samt redogör för lagar och andra bestämmer som gäller för läkemedelsanvändning och läkemedelshantering.
Vidare utför eleven enkel läkemedelsberäkning med gott resultat och bedömer relevansen av resultatet.
E
Eleven beskriver översiktligt kroppens försvarssystem.
C
Eleven beskriver utförligt kroppens försvarssystem.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens försvarssystem.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!