ATV och motorcykel

kurs
Kurskod
ATOATV0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen atv och motorcykel relaterar till syftet med ämnet atv- och motorcykelteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen atv och motorcykel.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen atv och motorcykel.

E
Eleven beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika ATV, motorcyklar och vanligt förekommande tilläggsutrustning, deras system och komponenter samt hur de samverkar.
C
Eleven beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av olika ATV, motorcyklar och vanligt förekommande tilläggsutrustning, deras system och komponenter samt hur de samverkar.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av olika ATV, motorcyklar och vanligt förekommande tilläggsutrustning, deras system och komponenter samt hur de samverkar.
E
Eleven utför, i samråd med handledare, service och underhåll av ATV, motorcyklar och tilläggsutrustningar.
Dessutom utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer enklare felsökning och reparationer av ATV, motorcyklar och tilläggsutrustningar.
Vid reparationer utför eleven, i samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
C
Eleven utför, efter samråd med handledare, service och underhåll av ATV, motorcyklar och tilläggsutrustningar.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer enklare felsökning och reparationer av ATV, motorcyklar och tilläggsutrustningar.
Vid reparationer utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
A
Eleven utför, efter samråd med handledare, service och underhåll av ATV, motorcyklar och tilläggsutrustningar.
Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer enklare felsökning och reparation av ATV, motorcyklar och tilläggsutrustningar.
Vid reparationer utför eleven, efter samråd med handledare, i bekanta men även nya situationer den demontering, montering samt justering av komponenter som arbetet kräver.
E
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med visst handlag specialverktyg, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
C
I arbetet använder eleven med viss säkerhet rätt arbetsmetod och med gott handlag specialverktyg, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
A
I arbetet använder eleven med säkerhet rätt arbetsmetod och med mycket gott handlag specialverktyg, verktyg och utrustning.
Eleven använder med säkerhet manualer, scheman och digitala informationssystem.
Eleven arbetar på ett säkert, miljö- och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser samt fordons- eller utrustningstillverkarens krav.
E
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med viss säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
När eleven kommunicerar med kunder och arbetskamrater använder eleven med säkerhet ett yrkesmässigt språk.
I kommunikationen med kunder anpassar eleven språket efter målgruppen.
Dessutom arbetar eleven såväl självständigt som tillsammans med andra för att nå planerade resultat.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!