ATV- och motorcykelteknik

Ämnet ATV- och motorcykelteknik behandlar funktion hos, service, underhåll, felsökning och reparationer av ATV och motorcyklar samt deras tilläggsutrustning.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ATV- och motorcykelteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika ATV och motorcyklar, deras olika system, komponenter och tilläggsutrustningar samt deras olika användningsområden.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att genomföra service och underhåll av sådana fordon samt deras tilläggsutrustning. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer och relevanta informationssystem i arbetet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet atv- och motorcykelteknik bör en elev få möjlighet att utveckla följande: