Banskötsel för hästsport

Ämnet banskötsel för hästsport behandlar skötsel av hästsportanläggningar samt yttre och inre miljöer i anslutning till dessa. Det behandlar också skötselplanering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet banskötsel för hästsport ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att sköta hästsportanläggningar av olika slag. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika anläggningsmaterial som används inom området. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utföra skötsel av banor och anläggningar såväl inom- som utomhus. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om skötselplaner och skötselnivåer för bedömning av skötselbehov och ekonomiska förutsättningar för ett hållbart resultat, och att teknisk utrustning används på ett säkert och ergonomiskt sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Genom praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att dokumentera och utvärdera sin insats och utveckla ett yrkesspråk.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet banskötsel för hästsport bör en elev få möjlighet att utveckla följande: