Datorsystem - spårfordon

Ämnet datorsystem - spårfordon behandlar datorbaserade system och metoder som styr och kontrollerar spårfordons samtliga delsystem med avseende på funktion, övervakning och säkerhet.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet datorsystem - spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av hur fordonsdatorer är uppbyggda och fungerar i administrativa och processrelaterade nätverk. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av den kommunikationsplattform som förvaltar och kontrollerar informationsflödet mellan olika delsystem i spårfordon. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap om de krav som ställs på fordonsdatorsystem för effektiv och tillförlitlig drift samt kunskap om de säkerhetssystem som tillämpas som skydd för personer och material. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur datorsystemen används i förebyggande och avhjälpande underhåll.

Undervisningen i ämnet ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att planera och utföra arbeten på styr- och reglerteknisk utrustning utifrån systemdokumentation i enlighet med säkerhetsföreskrifter. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kännedom om olika programspråk samt färdigheter i grundläggande programmering. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att uttrycka sig både muntligt och skriftligt med fackspråk samt dokumentera genomfört arbete enligt regelverk och branschstandard. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra ansvarsfullt arbete med hänsyn till egen och andras säkerhet samt miljöbestämmelser.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet utveckla ett undersökande och laborativt arbetssätt.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet datorsystem - spårfordon bör en elev få möjlighet att utveckla följande: