Lastbilspåbyggnadsteknik

Ämnet lastbilspåbyggnadsteknik behandlar montering och anpassning av vald chassiburen lastbilspåbyggnad med tillhörande utrustning på lastbilar.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet lastbilspåbyggnadsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vald lastbilspåbyggnad och tillhörande utrustning samt dess användningsområden. Eleven ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika system och komponenter för vald lastbilspåbyggnad och tillhörande utrustning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att genomföra montering och systeminstallation. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att genomföra enklare felsökning, diagnostisering och reparationer av lastbilspåbyggnader och tillhörande utrustning.

Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda manualer, relevanta informationssystem och övrig utrustning i samband med montering och systeminstallation samt vid felsökning och reparationer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser inom området.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en yrkesidentitet och ett yrkesmässigt språk samt förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla en förståelse för vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot kunden och kundens egendom.

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med problemlösning såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i yrkeslivet. Dessa uppgifter ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning under laborativa former.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet lastbilspåbyggnadsteknik bör en elev få möjlighet att utveckla följande: