Systemteknik - spårfordon

Ämnet systemteknik - spårfordon behandlar de delsystem spårfordon är uppbyggda av och hur dessa fungerar och samverkar samt underhåll av dessa system.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet systemteknik - spårfordon ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om komponenter och den teknik som spårfordonssystem är uppbyggda av och hur dessa system samverkar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att välja och använda verktyg och instrument vid förebyggande och avhjälpande underhåll av de ingående systemen. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta utifrån givna instruktioner och att dokumentera utfört arbete. I undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att arbeta med komponenter och system som används i spårfordon. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar en förståelse för vikten av kommunikation och en förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet utveckla ett undersökande, problemlösande och laborativt arbetssätt.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet systemteknik - spårfordon bör en elev få möjlighet att utveckla följande: