Socialt arbete

Ämnet socialt arbete är tvärvetenskapligt och har sin grund i socialvetenskap, sociologi, pedagogik och statsvetenskap. Det är också yrkesrelaterat och handlar om arbete som inriktas på sociala frågor samt deras konsekvenser och lösningar.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet socialt arbete ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sociala frågor och verksamheter. Eleverna ska ges möjlighet att utifrån lagar, styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter utveckla förmåga att arbeta inom sociala verksamheter. Undervisningen ska leda till att eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att möta och arbeta med människor utifrån ett etiskt och ett inkluderande förhållningssätt där även hänsyn tas till arbetsmiljö och säkerhet. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhällets skyddsnät och stödinsatser växt fram historiskt och hur synen förändrats över tid och hur det har påverkat människor i utsatta situationer. I undervisningen ska därför såväl egna som samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors sociala utsatthet behandlas.

Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen och tillfällen ska ges för eleverna att medverka vid val av arbetsformer och innehåll. Eleverna ska ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang och delaktighetens betydelse. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om centrala begrepp och teorier inom sociala verksamheter. Vidare ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla färdigheter i att arbeta med, utvärdera och dokumentera förekommande arbetsuppgifter samt förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet socialt arbete bör en elev få möjlighet att utveckla följande: