Utställningsdesign

Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter, ljus och ljud exponeras.

Kurser inom ämnet

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i exponeringens olika uttrycksmöjligheter, från idé till färdig produkt, inom butiks- och fönsterexponering, utställning, mässor, teater och film. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om digital teknik och relevanta programvaror samt förmåga att använda annan utrustning. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att ge modeller och planskisser liv genom en animerad presentation eller annan visuell gestaltning.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att stärka sin förmåga att uttrycka sig klart, precist och intresseväckande samt utveckla kunskaper om hur textmaterial disponeras och presenteras för att fånga mottagarens intresse. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att dra slutsatser utifrån sambandet mellan tid, kostnader och den färdiga produktionens kvalitet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att arbeta självständigt och miljömedvetet, att ta eget ansvar och kunna handla med omdöme i det egna arbetet.

Elevens utvecklingsmöjligheter inom ämnet

Genom undervisning inom ämnet utställningsdesign bör en elev få möjlighet att utveckla följande: